۱ – عمل زیبایی بینی ایجاد خر خر نمیکند و خر خر مربوط به حلق و گلو و فرم گردن است.

۲ – عمل زیبایی بینی تغییری در صدا ایجاد نمیکند.

۳ – آبریزش بینی بعد از عمل در بیماران آلرژیک مطرح است که باید تحت درمان آلرژی قرار گیرند و ربطی به عمل زیبایی ندارد.

۴ – عمل زیبایی بینی هیچ تغییری در بویایی ایجاد نمیکند.

۵ – سیگار و قلیان روی ورم و ترمیم تاثیر دارد.

۶ – چسب زدن هم مانع ورم میگردد و هم ورم را زودتر برطرف میکند ولی در فرم دادن به بینی تاثیر ندارد.